Chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ

Rate this post

Mặc dù trong thời gian qua bức tranh nông nghiệp Việt Nam có những điểm khởi sắc thế nhưng để ngành nông nghiệp có những bước đi thực sự vững chắc thì chính phủ phải có những chính sách hỗ trợ theo sát nông dân Việt Nam hơn nữa. Nhận thấy vấn đề này ngày 04/09/2014 theo quyết định của Thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trong giai đoạn 2015-2020.

Đầu tiên, phạm vi điều chỉnh.

Nhằm mục đích chính là nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ và bảo vệ môi trường vì vậy chính sách hỗ trợ chăn nuôi về phối giống nhân tạo gia súc, con giống vật nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi.

Thứ hai, đối tượng áp dụng.

 • Các hộ gia đình trực tiếp chăn nuôi lợn, trâu, bò, gia cầm trừ các hộ chăn nuôi gia công cho doanh nghiệp.
 • Những người làm dịch vụ như chuyên phối giống nhân tạo gia súc.

Thứ ba, chính sách hỗ trợ đối với hộ chăn nuôi.

Hộ nông dân sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí liều tinh

 • Hỗ trợ phối giống nhân tạo hàng năm đối với lợn, trâu, bò: đối với nội dung này chính phủ sẽ hỗ trợ 100% kinh phí liều tinh cho các hộ chăn nuôi để thực hiện phối giống cho lợn nái. Bên cạnh đó còn hỗ trợ 100% kinh phí vật tư phối giống nhân tạo cho các hộ chăn nuôi.
 • Hỗ trợ mua lợn, trâu, bò đực giống và gà, vịt giống bố mẹ hậu bị. Với mức hỗ trợ mỗi lần lên đến 50% giá trị con giống lợn, trâu, bò đực giống cho các hộ chăn nuôi ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, chính sách còn hỗ trợ 50% giá gà,vịt giống bố mẹ hậu bị.
 • Chính phủ sẽ hỗ trợ 50% giá trị xây công trình khí sinh học xử lý chất thải chăn nuôi và mỗi lần đến 50% giá trị làm đệm lót sinh học xử lý chất thải chăn nuôi.

Và để có thể hưởng được các chính sách hỗ trợ này các hộ chăn nuôi cần phải đáp ứng những yêu cầu nhất định của từng mục.

Thứ tư, chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển phối giống nhân tạo gia súc.

 • Hỗ trợ về đào tạo và tập huấn.
 • Hỗ trợ mua bình chứa Nitơ lỏng để vận chuyển, bảo quản tinh phối giống nhân tạo gia súc.

Thứ năm, kinh phí hỗ trợ và nguyên tắc áp dụng hỗ trợ.

 • Về kinh phí hỗ trợ chính sách được lấy từ ngân sách nhà nước và kinh phí từ các chương trình, dự án Trung ương và địa phương; của các tổ chức kinh tế xã hội; các chương trình hợp tác quốc tế khác.
 • Về nguyên tắc áp dụng hỗ trợ, các hộ chăn nuôi và người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc cần đáp ứng các điều kiện hỗ trợ được áp dụng theo các quy định trong chính sách.

Thứ sáu, tổ chức thực hiện.

Các bộ ngành sẽ tổ chức, phối hợp và thực hiện chính sách

Sự cần thiết khi bảo trì bảo dưỡng kho lạnh bạn nên biết

 • Bộ nông nghiệp và phát triển nông dân đã ban hành hướng dẫn tiêu chuẩn chất lượng liều tinh, con giống và định mức vật tư phối giống nhân tạo trâu, bò; hướng dẫn quy trình, kỹ thuật chăn nuôi an toàn và xử lý môi trường. Ngoài ra còn kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định này tại các địa phương và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện.
 • Bộ tài chính bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách trung ương để hỗ trợ cho các địa phương thực hiện Quyết định này. Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Quyết định này và hàng năm tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về ngân sách thực hiện quyết định.
 • Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương và các nguồn tài chính khác triển khai có hiệu quả các chính sách trong Quyết định này. Đồng thời căn cứ vào điều kiện thực tế của từng địa phương để thực hiện.
 • Trách nhiệm của hộ chăn nuôi là đảm bảo vệ sinh phòng dịch và bảo vệ môi trường gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông bộ sau khi được ban hành chắn chắn sẽ mang lại nhiều chuyển biến tích cực cho ngành chăn nuôi nói riêng và ngành nông nghiệp nói chung. Từ đó làm tiền đề vững chắc để thực hiện được những mục tiêu tiếp theo của Chính phủ trong cả ngắn và dài hạn.

Những yêu cầu khi sử dụng kho lạnh bảo quản thực phẩm

Tin Liên Quan