Tăng cường sử dụng kho lạnh bảo quản Khoai Tây giống chất lượng

By : 682 Views08/03/2018
Tăng cường sử dụng kho lạnh bảo quản Khoai Tây giống chất lượng

Khoai tây là một trong những mặt hàng nông sản dễ trồng mà đem lại lợi ích kinh tế cao. Ờ nhiều địa phương nông nghiệp đã được trang bị thêm các hệ thống kho lạnh bảo quản nông sản. Trong đó kho lạnh bảo quản khoai tây giống là không thể thiếu. Kho lạnh bảo quản Khoai Tây ngày càng khẳng định được vai trò...
Đọc Thêm

Xem thêm