Lắp đặt Kho Lạnh bảo quản Thực Phẩm tại Trường Học Quốc Tế

By : 1199 Views05/03/2018
Lắp đặt Kho Lạnh bảo quản Thực Phẩm tại Trường Học Quốc Tế

Trường học Quốc tế tại Khu đô thị Ciputra là ngôi trường quốc tế đầu tiên “có mặt” tại Việt Nam với nhiều trang thiết bị hiện đại được đưa vào quá trình giảng dạy. Ngoài ra, ngôi trường còn lắp đặt hệ thống nhà ăn cho học sinh trong khuôn viên trường học. Chính vì thế, trường cần đảm bảo thực...
Đọc Thêm

Xem thêm